Hållbar hälsa startades 2009 i Uppsala av Lizah Almgren. Verksamheten har ett helhetstänk som utgår från att människan regelbundet behöver motionera och avlasta muskler och andra fysiska aspekter så som matsmältningsapparaten, lymf- och nervsystemet. För att ”hålla sig i form” fysiskt, mentalt och känslomässigt behöver även sinnet stimuleras & avlastas på olika sätt .

Här finns en övertygelse om att alla kan utvecklas, däremot kan det behövas olika verktyg beroende på utgångspunkten. Om du eller ditt företag/organisation har en tanke om att utvecklas så utgår vi därifrån. Både hos enskilda individer och grupper finns en mängd områden som är intressanta och viktiga i en förändringsprocess, det viktiga är att börja – varje steg räknas.  

side-lizah

Före starten av Hållbar hälsa arbetade Lizah under ca.15 år inom olika serviceyrken och med människor på olika sätt. Under åren förundrades hon över att vissa människor och företag är mer välmående och framgångsrika än andra. Nyfikenhet kring detta samt egen erfarenhet av ohälsa, stress och vardagens ibland många krav bidrog till att hon valde att utbilda sig inom och arbeta med områden som bland annat yoga, stresshantering och kommunikation. Hon har en genuin önskan att bidra till förändring i det som hon uppfattar generellt finns avseende synen på hälsa; de flesta tar hälsan för givet och tar hjälp först när problem uppstår på något område. Tänk om det istället var mer självklart att arbeta aktivt för att förebygga ohälsa och föra in mer friskvårdande aspekter i vardagen – hur skulle vårat samhälle se ut då?

I alla upplägg är det centralt med en frihet från prestation och krav – var och en utgår från sina förutsättningar. Det utifrån tanken att det är grundläggande och mycket viktigt att respektera sig själv och sina gränser för att ha en god hälsa.

Lizahs egen ”hälsoresa” påbörjades för ca 15 år sedan. Mycket problem med magen, ökande besvär med rygg, nacke och axlar och dessutom ett ”löparknä” gjorde att trötthet och värk blev en del av vardagen. Löpning var bara att glömma och det gick inte att vara aktiv som det alltid tidigare hade fungerat.  Utmattning och sjukskrivning blev en mer allvarlig tankeställare och de första verktygen var sedan avslappning, meditation och andningsövningar. Åren som följde innehöll kostomläggning och en ändring i synsättet på fysisk ”träning”. Det blev tydligt att det fanns mycket att lära och med en ökad självkännedom och kunskap om olika sätt att kommunicera har mycket förändrats. Övertygelsen om att det inte är någon quick-fix utan ett pågående arbete att skapa goda rutiner och ta hand om hälsan har bara blivit starkare med åren.

Intresset för mat som är lagad från grunden på ekologiska råvaror av god kvalitet och utan onödiga tillsatser har gjort att Lizah har arbetat med mat på olika sätt, bland annat med Café EkoTrollet och PriMaten i Uppsala.

Nyfikenheten att lära mer och viljan att hitta vägar till hållbarhet på alla plan fortsätter att växa. Varmt välkommen du också på resan mot en hållbar livsstil.

Utbildningar inom hälsa, friskvård, guidning och natur.
Naturvägledning (2023 Sveriges lantbruksuniversitet/CNV)
Naturvård och biologisk mångfald (2023 Uppsala universitet)
Yogalärare (2019 MediYoga)
Friskvårdsguide (2018)
Instruktör Spiral stabilisering (2013)

Yogainstruktör (2012 Medicinsk Yoga)
Yogainstruktör (2010 Friskis&Svettis)
Metakommunikatör (2009-2018)
Stress- och Friskvårdsterapeut (2006)

MediYoga_Edu_Badge

MediYoga_Edu_Badge
Till toppen

© Copyright Hållbar Hälsa Lizah Almgren 2024